Efikasno rešenje
za stomačne
probleme.
Efikasno rešenje za stomačne probleme.
Za šta se koristi?
S.boulardii Bulacol® je dodatak ishrani koji sadrži 5x109 , odnosno 10x109 živih kultura probiotskog kvasca Saccharomyces boulardii. U crevima, svojom aktivnošću doprinosi očuvanju zdravlja i funkcije digestivnog trakta odnosno ublažava intenzitet i trajanje stomačnih tegoba kao što su dijareja, mučnina, bol u stomaku.
Bulacol 
kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika
kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih
bakterijom Clostridium difficile
kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje
infekcije Helicobacter pylori
kod putničke dijareje
antibiotske terapije
Bulacol 
kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika
kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih
bakterijom Clostridium difficile
kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje
infekcije Helicobacter pylori
kod putničke dijareje
antibiotske terapije
Preporučuje se kod:
 • kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika
 • kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih bakterijom Clostridium difficile
 • kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje
 • infekcije Helicobacter pylori
 • kod putničke dijareje
 • antibiotske terapije
 • Bulacol kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih bakterijom Clostridium difficile kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje infekcije Helicobacter pylori kod putničke dijareje antibiotske terapije
  Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarrhea and Treatment of Clostridium difficile
Disease. Am J Gastroenterol. 2006, 101(4):812-22
  Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarrhea and Treatment of Clostridium difficile
Disease. Am J Gastroenterol. 2006, 101(4):812-22
  S.boulardii Bulacol je klinički dokazano efikasan u prevenciji i tretmanu dijareje uzrokovane upotrebom antibiotika i tretmanu C. difficile infekcije (meta analiza).
  Probiotics for the Prevention of Antibiotic Associated Diarrhea and Treatment of Clostridium difficile Disease. Am J Gastroenterol. 2006, 101(4):812-22

  Kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika

  Usled terapije antibioticima dolazi do poremećaja normalne crevne flore i stvaraju se uslovi za razmnožavanje patogenih mikroorganizama i pojave dijareje. S.bularii Bulacol primenjen zajedno sa antibioticima smanjuje rizik od pojave dijareje za 60%.

  Kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih bakterijom Clostridium difficile

  S. boulardii deluje u lumenu creva tako što vezuje Clostridium difficile i njene toksine za svoju površinu i pospešuje njihovo izbacivanje iz organizma čime se sprečava ispoljavanje toksičnih efekata. S.bulardii Bulacol u kombinaciji sa antibiotskom terapijom smanjuje rizik od pojave kolitisa izazvanih Clostridijum diffcile infekcijom za 42% u poređenju sa antibiotskom terapijom bez S.bulardii.

  Kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje infekcije Helicobacter pylori

  S.bulardii Bulacol je efikasna i sugurna terapija u prevenciji dijareja izazvanih delovanjem antibiotika prilikom eradikacije Helicobacter pylori infekcije. S.bulardii Bulacol primenjen kao sastavni deo terapije eradikacije infekcije H.pylorii smanjuje rizik od pojave dijareje za 54%.
  Bulacol Najčešća pitanja i odgovori
  Bulacol Najčešća pitanja i odgovori
  Clostridium difficile
  Najčešća pitanja i odgovori
  Bulacol Najčešća pitanja i odgovori