Efikasno rešenje
za stomačne
probleme.
Efikasno rešenje za stomačne probleme.
Saccharomyces boulardii
S.bulardii je probiotiska glivica efikasna u prevenciji i tretmanu infektivnih i dijareja izazvanih antibioticima. Rezistentna je na delovanje antibiotika pa se može koristiti zajedno sa njima.
S. boulardii je jedina gljivica među probioticima
S. boulardii je jedina gljivica među probioticima
S. boulardii je jedina gljivica među probioticima. Kliničke studije potvrdile su efikasnost S.boulardii u prevenciji i lečenju dijareja izazvanih upotrebom antibiotika kao i u lečenju Clostridium difficile infekcije. Korisna je i u prevencji i lečenju putničkih dijareja, u tretmanu hroničnih inflamatornih bolesti creva, poremećaju tolerancije laktoze, u eradikaciji Helikobaktera pilori.

Pozitivan uticaj ove gljivice na zdravlje otkrio je 1923. godine Anri Bular tokom svog boravka u Indokini. On je uočio da stanovnici Indokine protiv kolere koriste ovu gljivicu, koje nema u kolonu, ali ima važnu ulogu u prevenciji i lečenju kolere, kao i drugih crevnih infekcija.
S. boulardii je jedina gljivica među probioticima
U digestivnom traktu S. boulardii ostvaruje trostruko delovanje
U digestivnom traktu S. boulardii ostvaruje trostruko delovanje
U digestivnom traktu S. boulardii ostvaruje trostruko delovanje:

Antimikrobno - za svoju površinu vezuje patogene bakterije i njihove toksine i time pospešuje njihovo izbacivanje iz organizma.

Trofičko delovanje - utiče na rad enzima četkastog epitela čime se poboljšava resorpcija vode i elektrolita, iskoristljivost hranjivih materija i ubrzava se regeneracija oštećene crevne sluznice.

Imunomodulatorno - stimuliše lučenje IgA koji predstavlja prvu liniju odbrane od štetnih mikroorganizama i toksina. Sa druge strane, smanjuje stvaranje citokina IL-6, IL-8 i TNF-α koji učestvuju u procesu zapaljenja.
U digestivnom traktu S. boulardii ostvaruje trostruko delovanje
Bulacol Najčešća pitanja i odgovori
Bulacol Najčešća pitanja i odgovori
Clostridium difficile
Najčešća pitanja i odgovori
Bulacol Najčešća pitanja i odgovori